Súťaž

Ak nám do 31. marca 2024 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je ludotéka?

zaradíme vás do žrebovania o zaujímavú cenu od OZ Vedecká hračka.


Bonusová otázka pre školy (učiteľov a ich žiakov)

Ak nám do 31. marca 2024 pošlete odpoveď na otázku:

Aké sú najznámejšie vedecké hračky a ktoré máte najradšej?

zaradíme vás do žrebovania o vstup pre vašu triedu do Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.