Súťaž

Ak nám do 31. marca 2024 pošlete odpoveď na otázku:

Aké sú podľa vás najväčšie hrozby pre našu civilizáciu?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Andrey Settey Hajdúchovej: 10-10-10. 10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev vydanú Vydavateľstvom Matice slovenskej pre Centrum vedecko-technických informácií SR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.