Súťaž

Ak nám do 31. mája 2024 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako vzniká dúha a ktoré farby ju tvoria (počnúc vonkajšou stranou)?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Kassie St. Clair: Tajný život farieb z vydavateľstva Ikar.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.