Súťaž

Ak nám do 30. júna 2024 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kto a v ktorom roku získal Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za výskum programovanej bunkovej smrti?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Nicklasa Brendborga: Medúzy starnú opačne z vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.