Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


Ak nám pošlete do 30. apríla 2017 správnu odpoveď na otázku:

Z akej krajiny pochádza astrofyzik Garik Israelian?

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy z vydavateľstva Slovart. Svoje správne odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava.