Súťaž

Ak nám do 30. júna 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Akým spôsobom štartovali klzáky?

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Tibora Koteka Lietanie nad Novohradom.
Vaše odpovede čakáme na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.