Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


Ak nám do 30. novembra 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý významný astronóm nikdy nedostal Nobelovu cenu, hoci jeho objavy zásadne ovplyvnili poznanie vesmíru a vďaka jeho vynálezu sa dajú pozorovať aj vzdialené galaxie?

zaradíme vás do žrebovania o dve knihy Joanne Bakerovej Vesmír, 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava.