Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


Ak nám do 31. decembra 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý nositeľ Nobelovej ceny je všeobecne považovaný za objaviteľa troch krvných skupín?

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Ladislava Švihrana: Absurdity dejín. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava.