Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


Ak nám do 31. marca 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako vznikol názov Kanárskych ostrovov?

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Michala Habaja: Objavné cesty staroveku. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.