Súťaž

Ak nám do 30. júna 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je stalagnát?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre