Súťaž

Ak nám do 31. júla 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktoré slovenské mestá alebo dediny (vymenujte aspoň tri) majú vo svojom erbe vlka?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Elli H. Radingerovej: Múdrosť vlkov od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre