Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktoré chemické prvky patria medzi inertné plyny a čo znamená inertnosť?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sama Keana: Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bonbóny od vydavateľstva GRADA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre