Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo boli kanopy a na čo sa používali?

zaradíme vás do žrebovania o knihu M. Jesenského, J. Laciku a M. Karlíka: Najväčšie záhady Slovenska 2 z vydavateľstva Ikar.

Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre