Súťaž

Ak nám do 31. mája 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku

Čo je textový alebo jazykový korpus?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Slovenský národný korpus – Texty, anotácie, vyhľadávanie od Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre