Súťaž

Ak nám do 30. júna 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Vymenujete aspoň päť príkladov, čo všetko bolo na počesť M. R. Štefánika pomenované? 

zaradíme vás do žrebovania o komixovú knihu Tomáša Kriššáka, Tomáša Cígera a Františka Hříbala: Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika (slovenskú alebo anglickú verziu). Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre