Súťaž

Ak nám do 31. marca 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo majú spoločné výrazy škuner, šalupa a brigantína?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Jaroslava Copláka: Oceánske dobrodružstvo z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.