Súťaž

Ak nám do 31. mája 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Za čo získal Albert Einstein Nobelovu cenu?

zaradíme vás do žrebovania o knihu C. Calleho: Rozhovory s Albertom Einsteinom z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.