Súťaž

Ak nám do 30. júna 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo je teória rozpadu stopy a o čom hovorí Jostov zákon?

zaradíme vás do žrebovania o knihu A. Moukheibera: Ako sa mozog s nami zahráva z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.