Súťaž

Ak nám do 31. júla 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Aké zákony fyziky formuloval vo svojej filozofii Aristoteles?

zaradíme vás do žrebovania o knihu J. Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.