Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako sa nazýva teória opisujúca základné stavebné kúsky hmoty a interakcie medzi nimi?

zaradíme vás do žrebovania o knihu J. Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4