Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čím sa zaoberali stredoveké remeslá irchárstvo, pramárstvo a barchetárstvo?

zaradíme vás do žrebovania o knihu A. Špiesza: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku v 15. – 19. storočí z vydavateľstva Perfekt.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.