Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorá je vaša obľúbená rovnica a prečo?

zaradíme vás do žrebovania o knihu D. Mackenziovej: Príbeh matematiky v 24 rovniciach z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.