Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Uveďte aspoň štyri osobnosti z kategórie slovenských literátov, výtvarných umelcov či divadelníkov, s ktorými sa v encyklopédii stretnete.

zaradíme vás do žrebovania o Malú slovenskú encyklopédiu Encyclopaedia Beliana z vydavateľstva SAV VEDA.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.