Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Aká je vaša obľúbená otázka začínajúca sa slovom Prečo?

zaradíme vás do žrebovania o knihu S. Kováčika: Obyčajné zázraky. Svet očami Vedátora z vydavateľstva Slovart. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.