Súťaž

Ak nám do 31. januára 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čím sa vo svojej práci zaoberá profesor Kip Thorne?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Juraja Tekela: Fyzika v slepých uličkách z Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.