Svedectvo králičích kostí

Lebka králika, foto Pixabay

Ľudia mohli osídliť územie súčasného južného Mexika pred 28 279 až 33 448 rokmi, oveľa skôr, než sa myslelo, tvrdia vedci. Najnovšie dôkazy pochádzajú zo zvieracích kostí, ktoré archeológ Andrew Somerville a jeho mexickí kolegovia našli uložené v laboratóriu v Mexico City. Kosti boli vykopané pred polstoročím v skalnom úkryte zvanom Coxcatlanská jaskyňa.
Vedci v časopise Latin American Antiquity uvádzajú, že rádiouhlíkové analýzy králičích kostí z najhlbších sedimentov lokality odhalili nečakane starý vek. Sediment obsahoval aj štiepané kamene s ostrými hranami – možné nástroje. Vyššie vrstvy priniesli jasnejšie príklady kamenných nástrojov a iných stôp ľudskej činnosti spred 9 900 rokov.
A. Somerville pôvodne predpokladal, že kosti z najhlbších sedimentov boli staré asi 12 000 rokov. Analýzy však ukázali, že ľudia žili v jaskyni už pred 30 000 rokmi. Na základe rádiokarbónových údajov a porovnania s nálezmi z iných lokalít sa A. Somerville domnieva, že k ďalšiemu osídleniu Coxcatlanskej jaskyne došlo pred 9 900 až 13 500 rokmi. Zdroje potravy a vody sa mohli zmenšiť, keď posledná ľadová doba dosiahla vrchol pred 19 000 až 26 000 rokmi, čo prinútilo prvých osadníkov odísť a oddialilo ďalšie osídľovanie, až pokým sa podmienky nezlepšili.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.