Teleportácia častíc svetla

teleportVedci nedávno dokázali, že fotóny môžeme teleportovať aj celým mestom. V dvoch nových štúdiách využili kvantovú teleportáciu s cieľom premiestniť fotóny cez optické komunikačné siete v čínskom meste Hefei a v kanadskom meste Calgary. Kvantová teleportácia je jav, pri ktorom sú informácie (akými sú napríklad charakteristiky kvantového stavu atómu – jeho energia, spin, pohyb, magnetické pole a iné fyzikálne charakteristiky) prenášané z miesta na miesto bez toho, aby prešli priestorom, medzi zdrojom a destináciou. Tento jav bol prvýkrát predvedený v roku 1997, no až terajším štúdiám sa podarilo preukázať, že daný proces je technicky realizovateľný aj prostredníctvom bežne používaných komunikačných sietí. Pokrok v tejto oblasti by mohol v budúcnosti vyústiť do vývoja kvantových technológií a komunikačných sietí na škále celých miest (akými by mohol byť kvantový internet či skvalitnenie bezpečnosti internetom prenášaných údajov). Profesor Ben Buchler z Austrálskej národnej univerzity zhodnotil, že spomínané experimenty úspešné aj v prostrediach, ktoré mali k ideálnym veľmi ďaleko, je veľký úspech.

JK

Foto TIM

Komentáre