Test: Kalendár prírody

1. Zástupcovia kvetinovej ríše kvitnú podľa istého prísneho kalendára kvitnutia. K prvým kvetom, ktoré sa na jar predierajú aj cez snehové vankúše, patrí:
a) konvalinka voňavá
b) púpava lekárska
c) snežienka jarná
d) črievičník papučka

2. Počas vegetačného obdobia má každá rastlina naordinovaný časový interval kvitnutia. Medzi poslednými v kvetinovej sieni našej prírody rozkvitá:
a) podbeľ liečivý
b) deväťsil lekársky
c) repík lekársky
d) jesienka obyčajná

3. Vtáky sú v ročnom cykle naprogramované na meniaci sa pomer medzi tmavou a svetlou fázou dňa, ktorý sledujú prostredníctvom snímača v epifýze. Na základe tejto informácie sa začína, resp. tlmí činnosť pohlavných žliaz, ktoré vyplavujú do krvi hormóny, ktoré ovplyvňujú následne správanie operenca. V ktorých mesiacoch sa v našich horách odohráva tok tetrova hlucháňa:
a) december – február
b) marec – máj
c) jún – august
d) september – november

4. Väčšina príslušníkov živočíšnej ríše v strednej Európe si vyznáva lásku počas mája. Existujú však aj výnimky, napríklad jeleň lesný, ktorého pytačky sa odohrávajú v lesných zátišiach počas:
a) septembra – októbra
b) novembra – decembra
c) januára – februára
d) marca – apríla

5. Zvieratá majú v sebe zabudovaný nielen kalendár, podľa ktorého sa orientujú v toku ročného kolobehu času, ale aj vnútorné biologické hodiny, ktoré im pomáhajú zorientovať sa v plynutí času cez deň. Každý živočích má svoj denný rytmus, ktorého sa pridržiava. K najskorším vtáčím ranostajom u nás patrí:
a) kukučka jarabá
b) tetrov hlucháň
c) pinka lesná
d) lastovička domová

6. K nápadným javom v horských a podhorských riekach patrí húfne sťahovanie pstruhov na svoje neresiská do menších jarčekov. Tento prírodný fenomén možno u nás pozorovať počas:
a) jari
b) leta
c) jesene
d) zimy

7. Migráciu vtákov považujú prírodovedci za jeden z najväčších fenoménov prírody. Na jar sa operence do našich zemepisných šírok navracajú a na jeseň opúšťajú svoje hniezdiská a odlietajú do svojich letovísk. Najvzdialenejšiu dovolenkovú destináciu navštevuje:
a) bocian biely
b) škovránok poľný
c) drozd plavý
d) sýkorka bielolíca

8. V ročnom cykle života živočíchov v podmienkach mierneho a studeného pásma je zima najnepriaznivejším obdobím, a to tak z aspektu klimatických, ako aj potravových pomerov. S nepriaznivými poveternostnými pomermi a nedostatkom potravy sa zvieratá vyrovnávajú svojským spôsobom. Ľahšie to majú vo svojom živote tie teplokrvné živočíchy, ktoré sa nepriaznivým klimatickým pomerom a prechodnému nedostatku potravy počas fylogenetického vývoja fyziologicky prispôsobili a zimné mesiace prespávajú tzv. zimným spánkom. Ktoré z uvedených zvierat podstupuje hibernáciu:
a) zajac poľný
b) medveď hnedý
c) jeleň lesný
d) myš domová

9. Niektoré stromy a kríky sú vetroopelivé, a tak rozkvitajú skôr, ako sa im rozvijú listy, ktoré by vetru bránili pri opeľovaní. Ktorá z uvedených druhov drevín kvitne pred olistením:
a) buk lesný
b) lieska obyčajná
c) javor horský
d) lipa velkolistá

10. Rastliny a stromy sa snažia v ekosystéme vyhýbať medzidruhovej konkurencii aj tým, že sa olisťujú, resp. rozkvitajú v rôznom časovom intervale počas vegetačného obdobia roka. Ak si chceme na zimu nasušiť lipové kvietky, musíme sa vyšplhať do koruny lipy v
a) marci
b) apríli
c) máji
d) júni

11. Sťahovavé vtáky dodržiavajú prísne kalendár odletu. Každý operenec má geneticky zafixovaný nielen čas odletu z rodiska na jeseň, resp. z letoviska na jar, ale aj trasu, kadiaľ má ísť a čas, kolko mu sťahovanie bude trvať. Medzi prvými, ktoré sa na jar k nám navracajú a medzi poslednými, ktoré naše územie opúšťajú, je:
a) slávik krovinový
b) škovránok poľný
c) lastovička domová
d) kukučka jarabá

12. Imága motýľov, ktoré prečkali zimu, vstávajú na jar z mŕtvych postupne s narastaním priemernej dennej teploty. Každý druh je naprogramovaný na určitý interval priemernej teploty, keď precitá opäť k životu. Medzi prvými motýľmi, ktoré poletujú povetrím často už na sklonku zimy, pretože prečkajú toto obdobie mimo úkrytu, lebo majú mrazuvzdorné telesné tekutiny, je:
a) jasoň červenooký
b) žltáčik rešetliakový
c) lišaj smrtkový
d) mlynárik kapustový

13. Nedostatok potravy v zimných mesiacoch riešia zvieratá a vtáky, ktoré neopúšťajú svoje hniezdiská v prírodných pomeroch strednej Európy, rozličnými spôsobmi. Jedny sa v letných dňoch a ešte aj počas jesene vykrmujú, aby z tukových zásob mohli spokojne prespať niekolko mesiacov vo svojich brložiskách. K takýmto druhom patrí:
a) myš domová
b) potkan tmavý
c) jazvec lesný
d) kamzík vrchovský

Správne odpovede

1c, 2d, 3b, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b, 9b, 10d, 11b, 12b, 13c

Test pripravil Miroslav Saniga, foto Pixabay

Komentáre