Test: Nenáročné matematické úlohy

1. Digitálne hodinky ukazujú čas 19:57:33. Za koľko sekúnd sa prvý raz zmenia všetky číslice?
a) 27
b) 60
c) 147
d) 180

2. Kocka zafarbená na červeno je rozrezaná na 125 malých kociek. Koľko z nich nemá ani jednu stenu nafarbenú na červeno?
a) 25
b) 27
c) 39
d) 45

3. Priemerný vek deviatich ľudí v prvej skupine je 25 rokov. Priemerný vek iných jedenástich ľudí v druhej skupine je 45 rokov. Aký je priemerný vek všetkých osôb v oboch skupinách?
a) 34
b) 35
c) 36
d) 70

4. Cena prístroja po dvoch zlacneniach, postupne vždy o 20 %, bola 320 €. Aká bola pôvodná cena prístroja?
a) 400 €
b) 448 €
c) 500 €
d) 533 €

5. V akom najväčšom počte bodov sa môže pretínať osem rôznych kružníc?
a) 32
b) 38
c) 44
d) 56

6. Ktoré z doleuvedených čísiel je najväčšie?
a) 415
b) 811
c) 168
d) 326

7. Koľko rôznych trojčlenných skupín (v nich nezáleží na poradí) možno zostaviť z troch manželských párov (muž – žena) tak, aby v žiadnej trojici nebol manželský pár?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

8. Staršie ručičkové hodinky meškajú o tri minúty za hodinu. Nastavil som si na nich presný čas. Kedy najskôr ukážu zasa presný čas?
a) za 20 hod.
b) za 10 dní
c) za týždeň
d) nikdy

9. Za nákup v cene 120 € som zaplatil túto sumu spolu 36 kusmi dvojeurových mincí alebo päťeurových bankoviek. Koľko z toho bolo päťeurových bankoviek?
a) 16
b) 17
c) 19
d) 20

10. Otec má 52 rokov a jeho dvaja synovia 24 a 18 rokov. Za koľko rokov bude mať otec toľko rokov ako jeho synovia spolu?
a) 6
b) 10
c) 11
d) nikdy

11. Napriek tomu, že cena jednej vstupenky na kúpalisko vzrástla o 40 %, sa za predané vstupenky vybralo len o 26 % viac. O koľko percent klesla návštevnosť kúpaliska?
a) 10 %
b) 14 %
c) 20 %
d) 38 %

12. Počet zúčastnených cvičencov je medzi 500 až 1 000. Vytvárajú rôzne skupinky. Raz po 18, potom po 20 a napokon po 24 cvičencoch. Vždy sa však nemôžu zaradiť do skupiny 9 cvičenci. Koľko ich bolo všetkých spolu?
a) 609
b) 629
c) 709
d) 729

13. Aká je veľkosť vnútorného uhla pravidelného n-uholníka, ktorý má práve 20 uhlopriečok?
a) 18°
b) 45°
c) 135°
d) 162°

14. Tento rok sa počet súťažiacich zvýšil oproti minulému roku o 32 %. Vlani sa zúčastnilo 55 % dievčat, tento rok iba 50 % dievčat. To znamená, že sa tento rok počet dievčat oproti minulému roku:
a) znížil o 5 %
b) zvýšil o 11 %
c) zvýšil o 20 %
d) nezmenil

15. V stáde tiav (jednohrbé alebo dvojhrbé) bolo napočítaných 28 hláv a 45 hrbov. Koľko jednohrbých tiav bolo v tomto stáde?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

16. Spojením vrcholov kocky vznikne štvorsten. Akú časť objemu kocky predstavuje objem tohto štvorstena?
a) 1/6
b) 1/5
c) 1/5
d) 1/3

17. Koľkokrát použijeme číslicu 5, ak napíšeme všetky prirodzené čísla od 1 do 1 000?
a) 100
b) 110
c) 300
d) 331

18. V rovnoramennom trojuholníku je veľkosť uhla medzi osami vnútorných uhlov pri základni trojnásobkom veľkosti vnútorného uhla pri vrchole trojuholníka. Stanovte veľkosti vnútorných uhlov tohto rovnoramenného trojuholníka.
a) 36°, 72°, 72°
b) 40°, 70°, 70°
c) 110°, 35°, 35°
d) 120°, 30°, 30°

19. Uhlopriečka rovnoramenného lichobežníka má dĺžku 16 cm a zviera so základňou lichobežníka uhol 45°. Stanovte obsah tohto lichobežníka.
a) 64 cm2
b) 96 cm2
c) 128 cm2
d) 256 cm2

20. Ak predĺžime každú stranu trojuholníka ABC na dvojnásobok, dostaneme trojuholník KLM. Stanovte obsah trojuholníka KLM, ak obsah trojuholníka ABC je 1.
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

Správne odpovede

1c, 2b, 3c, 4c, 5d, 6c, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12d, 13c, 14c, 15b, 16d, 17c, 18a, 19c, 20d

Test pripravil Dušan Jedinák, foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2009. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.