Tretine úmrtí sa dalo predísť

3-6 ambulancia1Štatistický úrad Európskej únie Eurostat vydal nedávno správu, podľa ktorej by sa za súčasného stavu medicíny, medicínskych technológií a diagnostických metód dalo predísť tretine úmrtí ľudí vo veku do 75 rokov. Vyhodnotené údaje pochádzajú z roku 2013, keď v EÚ zomrelo približne 1,7 milióna ľudí v tejto vekovej kategórii. Z tohto počtu by pri včasnej a odbornej lekárskej pomoci a pri optimálnych liečebných postupoch nedošlo k približne 577 500 úmrtiam, čo je 33,7 % z celkového počtu úmrtí. Temer polovicu úmrtí, ktorým pri súčasnom stave medicíny vieme predísť, tvoria náhle srdcové príhody (184 000 úmrtí) a mozgové príhody (temer 94 000 úmrtí). Podiel takýchto úmrtí je v Európskej únii veľmi dôležitým faktorom pri hodnotení kvality zdravotníckych systémov a v jednotlivých krajinách sa pomerne výrazne líši, Slovensku patrí spomedzi 28 krajín EÚ štvrté najhoršie umiestnenie. Podľa Eurostatu sa u nás dalo predísť až 44,6 % všetkých úmrtí ľudí do 75 rokov. Vyššie percento odvrátiteľných úmrtí majú už len Rumunsko, Lotyšsko a Litva. V rámci krajín V4 sa najlepšie umiestnilo Poľsko, ktoré malo siedmy najnižší počet odvrátiteľných úmrtí. Za ním nasleduje Česko (19. miesto) a Maďarsko (21. miesto). Najlepšie v rámci celej EÚ skončili Francúzsko, Dánsko a Holandsko.

RM

Foto pixabay