Úspech amatérskej astronómie

Amatérskym astronómom sa podarilo objaviť mesiac asteroidu pomocou pozorovania zákrytu vzdialenej hviezdy. Táto stará metóda sa v súčasnosti vracia do hry vďaka technologickému pokroku.

Malý objekt, ktorý obieha okolo asteroidu 5457 Queen’s, je len druhým potvrdeným mesiacom asteroidu objaveným počas zákrytu hviezdy.

Dva zákryty

Asteroidy často mávajú mesiace, hoci masovo sme ich začali objavovať len nedávno. Táto snímka z misie NASA Lucy zachytáva východ mesiaca spoza asteroidu 152830 Dinkinesh, foto NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOIRLab.

Asteroid z hlavného pásu označený 5457 Queen’s sa v septembri 2023 pohyboval smerom k hviezde s magnitúdou 12,5 v súhvezdí Ryby (voľným okom je vidieť hviezdy len do magnitúdy 6), až ju zakryl. Český astronóm Jan Mánek spolu s piatimi kolegami z krajín od Poľska až po Švajčiarsko mali na hviezdu namierené svoje ďalekohľady a videokamery, aby stanovili presný čas, kedy hviezda blikne pri pohľade z rôznych pozorovacích lokalít. Z týchto údajov mohli potom astronómovia odvodiť rozmer a tvar asteroidu.
J. Mánkovi sa podarilo zachytiť nielen zákryt hviezdy trvajúci 1,67 sekundy, keď asteroid prechádzal popred hviezdu, ale aj ďalší zákryt, ktorý sa odohral len o 0,87 sekundy neskôr. Na približne 0,2 sekundy hviezda pri ňom znovu zmizla – ako keby bol pri asteroide Queen’s ešte nejaký iný objekt. O dva týždne neskôr Serge Dramonis z Grécka pri pozorovaní rovnakého asteroidu, tentoraz pred inou hviezdou, uvidel tiež dvojitý zákryt. Druhé pozorovanie potvrdilo výsledky prvého: amatéri objavili, že asteroid 5457 Queen’s má mesiac. Analýza ukázala, že tento dosiaľ nepomenovaný mesiačik má priemer len 2,8 kilometra. Asteroid Queen’s s rozmermi 25 × 16 km bol objavený v roku 1980 na observatóriu na Mount Palomare.

Viacnásobné systémy

V súčasnosti je známych približne 500 asteroidov, ktoré majú mesiac. Väčšinou ide o dvojité asteroidy alebo o viacnásobné systémy. Mánkov a Dramonisov mesiac je však len druhým mesiacom asteroidu z hlavného pásu, ktorý bol objavený metódou zákrytu hviezdy. Prvý objavili Austrálčania David Gault a Peter Nosworthy v roku 2021 pri asteroide 4227 Arecibo. Existujú pravdepodobne ešte dva mesiace asteroidov objavené vďaka zákrytom hviezd – 15094 Polymele a (172376) 2002 YE25 – ale tieto objavy čakajú na potvrdenie.
V roku 1997 astronómovia objavili prvý binárny systém asteroidov pomocou pozemských pozorovaní blízko zemského asteroidu s názvom 3671 Dionysus. Všetky ostatné viacnásobné asteroidálne systémy boli zatiaľ objavené buď analýzou svetelnej krivky, alebo boli priamo zobrazené pomocou medziplanetárnej sondy. Nedávno bol objavený ďalší v tzv. kontaktnom binárnom systéme 152830 Dinkinesh, kde sa obe zložky sústavy svojimi povrchmi dotýkajú a vytvárajú spoločné teleso.

Šance sa zvyšujú

Zákryty hviezd asteroidmi nie je ľahké predpovedať ani pozorovať, ale technologický pokrok zlepšuje naše šance. Napríklad v roku 1978, keď James McMahon pozoroval, ako asteroid 532 Herculina zakrýva hviezdu s magnitúdou 5,9, boli pozorovania oveľa ťažšie. Informoval síce o aspoň siedmich rôznych bliknutiach hviezdy, ktoré priradil možným satelitom či prstencom, jeho pozorovania však neboli nikdy potvrdené.

Svetelná krivka zaznamenaná 4. septembra 2023 počas zákrytu hviezdy asteroidom 5457 Queen’s. Všimnite si krátky pokles jasnosti hviezdy vpravo od hlavného zákrytu asteroidom, spôsobený zákrytom hviezdy mesiacom, graf J. Mánek/IOTA-ES.

J. McMahnon mal pred 45 rokmi k dispozícii len ďalekohľad a kazetový magnetofón a únava či mraky mohli ovplyvniť jeho pozorovanie. V súčasnosti sa metóda pozorovania zákrytov hviezd asteroidmi značne zmenila vďaka použitiu rýchlych a citlivých videokamier s presným meraním času pomocou systému GPS. Polohy hviezd a určenia dráh asteroidov získané astrometrickou družicou GAIA urobili predpovede zákrytov spoľahlivejšími než kedykoľvek predtým. Niet pochybností o tom, že čoskoro bude objavených viac mesiacov asteroidov, binárnych asteroidov a dokonca aj asteroidov s prstencami.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.