Veda pre každého

Kto by si nechcel aspoň raz vyskúšať, ako sa robí veda? Občianska veda (citizen science) nachádza spôsoby, ako dať túto príležitosť každému, kto má záujem. K riešeniu vedeckých projektov môžu prispieť žiaci, učitelia, odborníci i amatéri, dôchodcovia či bežní výletníci, ktorí sa cez víkend vyberú po svojej obľúbenej trase a pribalia si smartfón s aplikáciou na poznávanie prírody.

Foto Miroslav Fulín, Ekovýchovný program Bocian

Sú problémy, ktoré vedcom môžu pomôcť vyriešiť len aktívni občania. Ako za jeden víkend spočítať vodné vtáky v celej krajine? Ako preskúmať mikroskopický život vo vode zo stoviek akvárií? Ako zrátať, koľko živočíchov hynie na cestách? Ako merať znečistenie na stovkách rôznych lokalít? Ako zmapovať šírenie invázneho druhu? Ako skúmať správanie mačiek či psov v ich domácom prostredí? Ako spracovať tisíce naskenovaných mikroskopických preparátov mozgu, snímok z vesmírnych teleskopov, fotopascí či stovky hodín videozáznamov z chránených území? Samozrejme, nemusí ísť len o vedy späté s prírodou.

Pomoc dobrovoľníkov

Občianski vedci môžu zisťovať, čo sa píše (alebo zobrazuje na ilustráciách) na stránkach digitalizovaných starých rukopisov, aby sa v nich dalo elektronicky vyhľadávať. Môžu vedcom odovzdávať svoje vedomosti miestneho nárečia, pocity prežité pri vnímaní hudby alebo príbehy osobnej histórie viažuce sa k významným dejinným udalostiam. K týmto informáciám sa vedci nedostanú bez pomoci množstva dobrovoľníkov ochotných venovať projektu svoj čas a postupovať dôsledne podľa určenej metodiky.
Praktickú stránku tejto spolupráce uľahčuje dostupnosť internetu, smartfónov s aplikáciami a zmysluplnými hrami (ktoré pomocou hľadania, určovania objektov alebo riešenia hlavolamov pomáhajú vedcom spracovať dáta) a rôznych pripojiteľných zariadení či senzorov, ktoré si technicky zdatní záujemcovia môžu aj sami zostrojiť podľa ponúknutých návodov a realizovať s nimi merania.

Aktivita bez hraníc

Občianska veda je vo svete čoraz obľúbenejším nástrojom. Vedcom umožňuje získať údaje z oblastí, ktoré by pre nich inak neboli dostupné, alebo spracovať v priebehu týždňov objemy dát, nad ktorými by trávili roky. Výskumným inštitúciám, múzeám a knižniciam dáva príležitosť nadviazať spoluprácu s verejnosťou, školám učiť praxou v kontakte so skutočným vedeckým projektom a s využitím technológií atraktívnych pre mládež.
Občanom poskytuje šancu niečo sa naučiť a zúčastniť sa na riešení vedeckého problému v oblasti, ktorá je pre nich dôležitá. Môžu sa vypracovať až na spolutvorcov projektu. Napokon, korene občianskej vedy nesiahajú len k amatérskym prírodovedcom, ale aj k aktívnym občanom, ktorí sa spojili s vedcami a riešili environmentálne problémy vo svojom okolí tam, kde oficiálne orgány z rôznych príčin nekonali dosť účinne. Aj mnohé súčasné projekty občianskej vedy sa venujú otázkam, ktoré ľudí ťažia v každodennom živote – okrem znečistenia sa zaoberajú napríklad hlukom v mestách, plynulosťou dopravy či otázkami zdravia.

Stačí sa zapojiť

Ak si chcete vytvoriť prehľad o pestrosti ich tém, stačí stráviť nejaký čas prezeraním ponuky na medzinárodných platformách SciStarter, Zooniverse, NASA citizen science alebo EU-Citizen.science, vybrať si projekt podľa svojho vkusu a zapojiť sa.
Niekoľko iniciatív občianskej vedy vzniklo aj na Slovensku. Ich zoznam možno nájsť na stránkach otvorenej vedy. K najstarším patrí napríklad Ekovýchovný program Bocian, ktorý v spolupráci so školami, múzeami a Štátnou ochranou prírody sleduje hniezdenie bociana bieleho na našom území. Vďaka sieti dobrovoľných pozorovateľov, ktorú začal budovať už v roku 1976 ornitológ Miroslav Fulín, sú známe populačné trendy bociana. A vďaka osvetovému pôsobeniu tejto komunity sa podarilo presadiť opatrenia prospešné nielen pre bociana, ale aj pre ďalšie vtáky poľnohospodárskej krajiny (napr. výmenu nebezpečného typu elektrických stĺpov).
Ekovýchovný program Bocian bližšie predstaví Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti aj vo vedeckej cukrárni Centra vedecko-technických informácií SR, ktorá sa uskutoční 11. októbra 2022. Záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube kanáli CVTI SR.

CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.