Otvorená veda

Veda je ako padák. Funguje, len keď sa otvorí. Túto parafrázu známeho amerického príslovia z prvej polovice 20. storočia (pôvodne hovorilo o otvorenosti ľudských myslí) radi používajú v hnutí otvorenej vedy. Čo teda treba vo vede otvárať, v čom je uzavretá? Môžeme vymenovať celý zoznam.… pokračuj

Veda pre každého

Kto by si nechcel aspoň raz vyskúšať, ako sa robí veda? Občianska veda (citizen science) nachádza spôsoby, ako dať túto príležitosť každému, kto má záujem. K riešeniu vedeckých projektov môžu prispieť žiaci, učitelia, odborníci i amatéri, dôchodcovia či bežní výletníci, ktorí sa cez víkend vyberú… pokračuj