Sviatok otvorenej vedy

Koncom septembra sa v Madride konala konferencia Open Science Fair. Účastníci z celého sveta predstavili novinky z oblasti otvorenej vedy. Francúzi napríklad priniesli open source nástroj Matilda, perspektívny otvorený ekvivalent predplácaných bibliometrických databáz. Diskutovalo sa aj o programoch na podporu otvoreného publikovania, o tom, ako… pokračuj

Týždeň otvoreného prístupu

Týždeň otvoreného prístupu alebo Open Access Week je príležitosťou predstaviť prínosy otvorenej vedy a otvoreného prístupu nielen pre vedu a vedcov, ale aj pre spoločnosť. Podujatie má potenciál inšpirovať vedcov, politikov či inštitúcie k rozširovaniu ideálov otvorenej vedy a presadzovaniu otvoreného prístupu ako nového štandardu… pokračuj

Spoločenstvo otvorenej vedy

Cieľom otvorenej vedy je okrem sprístupňovania publikácií aj podpora transparentnosti a reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Vďaka dôrazu na reprodukovateľnosť (tzn. opakovateľnosť výskumných postupov a zistení) je možné zaistiť lepšie šírenie overených vedomostí a zodpovednejšie smerovanie vedeckého pokroku a inovácií. Pojmy reprodukovateľnosť a replikovateľnosť sa začali objavovať… pokračuj

Aj NASA je otvorená

Webový portál NASA Science aplikuje najnovšie trendy z oblasti otvorenej vedy. Výskumníci NASA napĺňajú predsavzatie o podpore otvorených postupov pri šírení poznatkov svojho výskumu čo najširšej verejnosti. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nasleduje svoju politiku otvorenej vedy a sprístupňuje materiály určené na podporu… pokračuj

Otvorená budúcnosť vedy

Cieľom otvorenosti je podporiť prístup k online pozorovaniam a výsledkom vedy a výskumu, ktoré sú financované z verejných zdrojov. V januári 2020, predtým ako Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne vyslovila slovo pandémia, dostalo Šanghajské klinické centrum pre verejné zdravie vzorku záhadného vírusu, ktorý spôsobil stovky zápalov… pokračuj

Otvorená veda

Veda je ako padák. Funguje, len keď sa otvorí. Túto parafrázu známeho amerického príslovia z prvej polovice 20. storočia (pôvodne hovorilo o otvorenosti ľudských myslí) radi používajú v hnutí otvorenej vedy. Čo teda treba vo vede otvárať, v čom je uzavretá? Môžeme vymenovať celý zoznam.… pokračuj

Veda pre každého

Kto by si nechcel aspoň raz vyskúšať, ako sa robí veda? Občianska veda (citizen science) nachádza spôsoby, ako dať túto príležitosť každému, kto má záujem. K riešeniu vedeckých projektov môžu prispieť žiaci, učitelia, odborníci i amatéri, dôchodcovia či bežní výletníci, ktorí sa cez víkend vyberú… pokračuj