Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností aj tento rok ocenili významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky.

Docent Vladimír Zeleňák pri preberaní ocenenia Vedec roka SR 2018, foto Marián Zelenák

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 13. mája 2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Za rok 2018 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

VEDEC ROKA
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, Phd., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

MLADÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK
RNDr. Matej Baláž, Phd., Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach
Za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti mechanochémia v roku 2018.

INOVÁTOR ROKA
prof. Ing. Ján Piteľ, Phd., Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove
Za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

TECHNOLÓG ROKA
Ing. Jozef Zohn, ASKOZVAR, s. r. o., Košice
Za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

OSOBNOSŤ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
prof. RNDr. Otokar Grošek, Phd., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť – Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.