Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR.


Za rok 2022 budú udelené ocenenia v piatich kategóriách: 

• Vedec roka/Vedkyňa roka
• Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
• Inovátor roka/Inovátorka roka
• Technológ roka/Technologička roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 31. marca 2023. Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR nájdete na portáli VEDA NA DOSAH.