Vedecký brloh

Je ťažké nadchnúť súčasné deti, ale slovenským vedcom sa to vo Vedeckom brlohu darí. Môže ísť o chémiu, fyziku, biológiu či matematiku – zárukou úspechu sú zaujímavé experimenty, autentické ukážky a prezentácie skutočných objavov a svetových vynálezov. Vedecký brloh je unikátnou kombináciou vedy a zábavy, pričom tieto dve zložky sú si rovnocenné. Cieľom brlohov je vytvoriť pre deti a mládež priestor, kde ich nikto nebude napomínať, keď sa niečoho dotknú, keď sa zašpinia alebo keď sa veľa pýtajú. Práve naopak, brloh je o vlastných pokusoch a omyloch, o hľadaní odpovedí, bádaní a o učení sa hrou. Brlohy sú vhodné pre žiakov základných škôl, pričom ani jeden nie je rovnaký. Fyzikálne a chemické pokusy striedajú detektívne výpravy do histórie, preteky s Lego® robotmi, spoznávanie nanotechnológií či základov programovania alebo aj skúmanie živých organizmov a rastlín priamo v prírode.

Foto Vedecký brloh

Lektorov si organizátori brlohov starostlivo vyberajú. Sú to výlučne slovenskí odborníci, výskumníci, uznávaní akademici a učitelia, ktorí deťom s ľahkosťou odovzdávajú poznatky zo svojej špecializácie. Ide o popularizátorov vedy, ktorí nadchýnajú svoje mladé publikum pre skúmanie vecí a sveta okolo seba. Pozvanie na brlohy už prijali také kapacity ako Ing. Ján Baláž, PhD., ktorý sa podieľal na európskej vesmírnej misii Rosetta, RNDr. Martin Kundrát, PhD., paleontológ a objaviteľ siedmich nových dinosaurov, členovia OZ Triglav, ktorí našli košický strieborný poklad (2019) alebo Učiteľka roka 2018 Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP. Brlohy sa konajú spravidla poslednú sobotu v mesiaci v Košiciach vždy na inom zaujímavom mieste, najčastejšie v Kine Úsmev. S podporou Slovenskej akadémie vied ich pripravuje občianske združenie Vedecký brloh. Odborným garantom je RNDr. Mária Zentková, CSc., ktorá za svoju dlhoročnú neúnavnú činnosť v tejto oblasti získala v roku 2019 Cenu za vedu a techniku od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ak chcete vedieť, kedy a kde sa brloh bude zase konať, navštívte facebookovú stránku www.facebook.com/Vedeckybrloh/.

Komentáre