Vitamín zastavuje proces starnutia orgánov

Orgánom starých myší, ktoré dostali liek NR (nicotinamide riboside) sa prinavrátila schopnosť regenerácie, vďaka čomu sa im výrazne predĺžil život. Už dávnejšie bolo preukázané, že NR pomáha metabolizmu, avšak tím zo švajčiarskeho EPFL nedávno odhalil ďalšie tajomstvá tejto zaujímavej látky.

Keď myši, podobne ako všetky ostatné cicavce, starnú, regeneračné schopnosti niektorých orgánov (ako napríklad pečene, či obličiek) a svalov (vrátane srdca) slabnú. To ovplyvní aj ich schopnosť opraviť si tieto orgány ak sú poranené, čo vedie k mnohým problémom charakteristickým pre starnutie.

Zhang si vzal za cieľ pochopiť vekom spôsobený úpadok regeneračných schopností, a preto sa spojil s vedcami z ETH Zürich, Zürichskej univerzity a univerzít v Kanade a Brazílii. Použitím viacerých markerov sa im podarilo identifikovať molekulárny reťazec regulujúci spôsob, akým mitochondrie („motory“ buniek) fungujú a ako sa vekom menia. Významná úloha mitochondrií v metabolizme už  bola doložená mnohými štúdiami, avšak Zhangovi sa podarilo ako prvému preukázať, že správne fungovanie mitochondrií je nevyhnutné aj pre kmeňové bunky.

Za normálnych podmienok kmeňové bunky, reagujúc na signály tela, regenerujú poškodené orgány prostredníctvom tvorby nových špecializovaných buniek – minimálne u mladých jedincoch. Únava kmeňových buniek je jednou z hlavných príčin slabej regenerácie, či dokonca degenerácie niektorých tkanív či orgánov.

Preto sa vedci rozhodli zistiť ako kmeňové bunky v svaloch starých myší „revitalizovať“. To aj naozaj dosiahli – presným zameraním sa na molekuly, ktoré pomáhajú mitochondriám správne fungovať. Zhang podotkol, myšiam vo veku 2 roky (čo je pre myš pokročilý vek) skúsili dať NR, látku blízku vitamínu B3, ako aj prekurzor NAD+ (molekuly výrazne ovplyvňujúcej mitochondriálnu aktivitu). Ich výsledky boli veľmi sľubné – u myší liečených NR, bola zaznamenaná oveľa kvalitnejšia regenerácia a zároveň sa tieto myši dožili vyššieho veku, než druhá, kontrolná skupina myší.

Paralelné štúdie odhalili porovnateľné účinky NR na kmeňové bunky mozgu a pokožky. Auwerx dodal, že jeho štúdia má veľký význam pre oblasť regeneratívnej medicíny, keďže telu myší nedodali žiadne cudzie látky – len obnovili schopnosť samotného tela opravovať si svoje tkanivo a to len jednoduchým vitamínom, ktorý by si raz mohli ľudia bežne dávať pred jedlom. Za zmienku stojí aj potenciál NR liečiť smrtiace choroby mladých ľudí, akými je napríklad svalová dystrofia (myopatia).

Doteraz neboli objavené žiadne neželané vedľajšie účinky liečby NR (ani pri vysokých dávkach), avšak opatrnosti nikdy nie je dosť. Tento elixír mladosti zdanlivo zlepšuje fungovanie všetkých buniek, takže pravdepodobne aj tých patologických buniek, čo je dôvod, prečo ho treba naďalej skúmať.

Ján Kľučár
Foto pixabay

 

Komentáre