Výdych odhalí chrípku

Keď sa nám začína upchávať nos, alebo naopak, tečie nám z neho, necítime sa dobre a sme unavení – skrátka keď na nás niečo ide – nevieme spočiatku s istotou povedať, či ide o prechladnutie, nádchu alebo chrípku. Najmä pri chrípke je dôležité čo najskôr ju správne diagnostikovať – vieme tak zabrániť jej šíreniu a začať s jej účinnou liečbou. Včasné odhalenie chrípky umožňuje inovatívny kompaktný detektor, ktorý vyvinul tím z University of Texas pod vedením prof. Pereny Goumaovej. Do detektora stačí vydýchnuť a prístroj ukáže, či chrípku máte alebo nemáte. Základom analyzátora dychu sú v tomto prípade tri lacné polovodičové snímače podobné tým, ktoré sa používajú v detektoroch nebezpečného kysličníka uhoľnatého. Snímače dychu sú však špeciálne nastavené tak, aby detegovali určitú koncentráciu takých biomarkerov v dychu človeka, aké sa dávajú do súvislosti s chrípkou – ide napríklad o izoprén, oxid dusnatý a amoniak. Profesorka Goumaová verí, že ňou vyvinutý detektor sa dostane sériovej výroby a zrevolucionizuje personálnu diagnostiku, pričom výmenou snímačov je detektor schopný rozpoznať aj iné ochorenia, napríklad chorobu spôsobenú vírusom ebola.

RM

foto University of Texas at Arlington