Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) aj tento rok prináša súťaže pre kreatívnych žiakov, študentov a mladých ľudí.

Výtvarnú a fotografickú súťaž vyhlasuje každoročne Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku pri CVTI SR. Cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku a podnietiť ich kreatívne myslenie. V roku 2019 môžu študenti výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí či odfotografovať chemické prvky využívané v každodennom živote.

Krotitelia odpadov

Medzi veľké problémy, ktoré pri ekologizácii svojej existencie musí ľudstvo riešiť, patrí problém, ktorý možno stručne zhrnúť do otázky: Čo s odpadom? Problém odpadu sa nedá riešiť univerzálne, pretože každý jeho druh vyžaduje špecifický spôsob likvidácie či recyklácie. Veľký hlavolam pre odborníkov predstavuje najmä plastový odpad – milióny ton tohto odpadu sa hromadia na skládkach a, žiaľ, aj v moriach a oceánoch, čo predstavuje veľkú záťaž pre životné prostredie.

14. ročník výtvarnej súťaže Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet má preto inšpirovať k zamysleniu sa nad problémami životného prostredia. V rámci témy môžu žiaci a žiačky výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí, vytvoriť výkres alebo plagát, ktorý motivuje spolužiakov k očiste prírody od odpadu. Žiaci pri svojej tvorbe môžu použiť výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Výtvarná súťaž je určená žiakom v nasledovných kategóriách:
I. Žiaci vo veku od 9 do 10 rokov
II. Žiaci vo veku od 11 do 13 rokov
III. Žiaci vo veku od 14 do 16 rokov

Prvky okolo nás

Pri uchovaní priaznivého životného prostredia na našej planéte môže v budúcnosti pomôcť aj chémia. V roku 2019 si pripomíname 150. výročie Mendelejevovej periodickej tabuľky prvkov, ktorá predstavuje vstupnú bránu k základom chémie. Tento rok bol dokonca vyhlásený Valným zhromaždením OSN Medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov.

Na počesť narodenia Mendelejevovej periodickej tabuľky môžu v 7. ročníku fotografickej súťaže Prvky okolo nás študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote ako aj v predmetoch, ktoré sú pre ľudí potrebné.

Kategóriami pre fotografickú súťaž sú:
I.
 Študenti stredných škôl
II. Študenti vysokých škôl
III. Doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov

Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019.

Viac informácií o súťažiach nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v sekciách Výtvarná súťaž a Fotografická súťaž. Vyhodnotenie súťaží a najkreatívnejšie práce za rok 2018 si môžete pozrieť v archíve.

R

Komentáre