Záchrana miest

Približne 4 miliardy ľudí – viac než polovica svetovej populácie – žije v mestských oblastiach a očakáva sa, že toto číslo do roku 2050 dosiahne 6,4 miliardy. Problém s takýmto rýchlym nárastom je, že keď sa mestá zaplnia alebo sa život v nich stane pridrahý, noví obyvatelia budú nútení usadiť sa v slumoch (časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva). Tam však chýba prístup k vode, kanalizácii, pohotovostným službám a k nemocniciam. Teraz vedci prišli s novým spôsobom prestavania týchto oblastí, a to vďaka počítačovému programu a topológii. Topológia je matematická disciplína, ktorej úlohou je objasňovanie a výskum idey spojitosti. Vďaka nej sa zmapuje prístup obyvateľov k dôležitým cestám a mestským službám ako priestorová sieť. Miesta ako budovy a otvorené priestory reprezentujú uzly siete a cesty a chodníky sieťové spojenia. Zostrojením algoritmu na modelovanie prístupových sietí výskumníci určili, kde sú potrebné nové cesty na maximalizovanie prístupu a minimalizovanie narušenia života existujúcich obyvateľov. Pretože topologický prístup nezávisí od mriežkovanej geometrie rozmiestnenia väčšiny miest, môže sa použiť na analýzu susedstiev v takmer každej mestskej oblasti. Vedci dúfajú, že ich výskum pomôže vládnym úradníkom pracovať s miestnymi komunitami na eliminovaní existujúcich slumov a pri prevencii pred vznikaním nových.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre