Zavlažovanie z vesmíru

Unikátny systém s veľmi citlivými infračervenými kamerami pomôže optimalizovať zavlažovanie polí z Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.

Ľudstvo čelí viacerým globálnym výzvam, ktoré si vyžadujú globálne a konsenzuálne riešenia. Veľa priestoru sa venuje klimatickej zmene, hľadaniu ekologických a obnoviteľných energetických zdrojov či riešeniam likvidácie odpadu. A napriek tomu, že odborníci vytrvalo hlásajú, že naša zemeguľa môže bez problémov uživiť oveľa viac ľudí, než je súčasných temer 7,9 miliardy, desiatky miliónov obyvateľov v najchudobnejších regiónoch sveta hladujú.
Jedným z faktorov ovplyvňujúcich úrodu poľnohospodárskych plodín je zavlažovanie. Ak sa rastliny v dôsledku nedostatočného zavlažovania dostanú do stavu, ktorý je v nemčine označovaný priliehavým termínom Trockenstress (stres spôsobený suchom), dodávajú menej energie do svojich plodov, čo sa prejaví na nižšej úrode. Zabezpečiť optimálne zavlažovanie na obrovských poliach je zložité, pretože detailne určiť stav plodín, ktoré sa na nich pestujú, je takmer nemožné. Už od 70. rokov minulého storočia sa síce používajú na sledovanie stavu plodín satelity s infračervenými snímačmi, no tie poskytujú iba nepresné údaje.
Oveľa presnejšie a podrobnejšie údaje o plodinách má poskytovať nový systém, ktorý vyvinuli Max Gulde a Marius Bierdel, výskumní pracovníci Fraunhoferovho ústavu EMI. Tento systém s veľmi citlivými infračervenými kamerami bude začiatkom budúceho roku vynesený na ISS. Snímače pracujúce v tzv. blízkej infračervenej oblasti budú slúžiť na meranie obsahu chlorofylu v rastlinách – chlorofylu ubúda, keď sú rastliny nedostatočne zavlažované. Vtedy je už neskoro, upresnil M. Gulde, a preto sme vyvinuli technológiu, ktorá v priebehu niekoľkých hodín prezradí, či sú rastliny dostatočne zavlažované.
Poľnohospodári tak budú môcť v reálnom čase upraviť zavlažovanie najmä tých častí polí, na ktorých to rastliny najviac potrebujú. Optimalizácia zavlažovania povedie k vyšším výnosom, ktoré môžu prispieť k zmierneniu hladu v chudobných regiónoch sveta aj k zníženiu spotreby vody.

RM, foto NASA

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre