Zdravé mastné ryby

Foto Pixabay

Analýza niekoľkých veľkých štúdií zahŕňajúcich účastníkov z viac ako 60 krajín, ktorú vykonali výskumníci z McMasterovej univerzity v Hamiltone v kanadskom Ontariu, potvrdila, že pravidelné konzumovanie mastných rýb môže zabrániť opakujúcim sa kardiovaskulárnym ochoreniam (KVO) u vysoko rizikových osôb, ktoré už majú srdcové choroby alebo prekonali mŕtvicu. Zistenia boli založené na údajoch od takmer 192 000 ľudí z niekoľkých štúdií za posledných 25 rokov, z toho asi 52 000 s KVO, a je jedinou štúdiou uskutočnenou na všetkých piatich kontinentoch. Podkladové štúdie sa zameriavali hlavne na Severnú Ameriku, Európu, Čínu a Japonsko. Toto je jednoznačne najrôznorodejšia štúdia na svete týkajúca sa konzumácie rýb a zdravotných následkov. Zároveň je jediná s dostatočným počtom zastúpení z krajín s vysokými, strednými a nízkymi finančnými príjmami zo všetkých obývaných kontinentov sveta, uviedol profesor medicíny a spoluautor štúdie Salim Yusuf.
Podľa vedcov sú kritickou zložkou omega-3 mastné kyseliny. Tie znižujú u vysokorizikových ľudí, ktorí týždenne jedia dve porcie rýb bohatých na omega-3 mastné kyseliny, až o šestinu výskyt KVO, ako sú srdcové infarkty a mozgové príhody. Konzumácia rýb má u ľudí s kardiovaskulárnymi chorobami výrazný ochranný úžitok, uviedol docent výskumných metód, dôkazov a dosahov v spoločnosti a hlavný spoluautor Andrew Mente. Zaujímavosťou je, že osoby, ktoré netrpeli srdcovými chorobami alebo mozgovými príhodami, nemali z konzumácie rýb žiadny úžitok.
Táto štúdia môže byť podľa vedcov dôležitá pri tvorbe usmernení týkajúcich sa globálnej konzumácie rýb.

Zo stránky ScienceDaily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.