Železnica, výťah či solárny panel

Ani 13. ročník populárnej súťaže stredných odborných škôl SYGA sa nenechal zahanbiť a priniesol dôkaz o pracovitosti a invenčnosti našich mladých. Quark bol už tradične pri tom.

Prehliadka žiackych prác technického zamerania vyvrcholila na finále projektovej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA) na Žilinskej univerzite. Pod záštitou rektorky prof. Tatiany Čorejovej predvádzali stredoškoláci svoje projekty využívajúce riadiace jednotky PLC Siemens, na ktorých pracovali po celý školský rok. Jednu z finálnych prác odmenila aj naša redakcia.

Zmysel súťaže

Cieľom súťaže je dať študentom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. Musia pritom riešiť reálne problémy a priniesť vlastné, originálne nápady, zhmotnené v modeli. Snažíme sa takto pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na univerzite či v priebehu svojej budúcej profesijnej kariéry, povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens, s. r. o. V pozadí všetkých úspechov mladých väčšinou stoja ich pedagógovia so svojimi dobrými radami, voľným časom a ochotou povzbudiť nádejných vývojárov či konštruktérov. Sami si veľmi dobre uvedomujú, akú výhodnú pozíciu budú mať žiaci so skúsenosťami z tejto a podobných ďalších súťaží vrátane získavania prezentačných zručností.

Solárny panel s GPS

Tohtoročnými víťazmi súťaže SYGA 2016 sa stali Štefan Schindler a Samuel Kacej zo Strednej odbornej školy v Starej Turej. Ich solárny panel sa počas dňa dokáže automaticky natáčať za slnkom buď pomocou svetelných senzorov, alebo s využitím výpočtu uhlov podľa GPS súradníc. Natáčanie panela za slnkom zabezpečuje plynulú výrobu elektrickej energie bez výrazného kolísania. Na uskladnenie vyrobenej elektriny ich projektu slúži olovený akumulátor. Samozrejme, nie všade sa dá využiť toto riešenie, isté však je, že pri výrobe elektriny zvyšuje efektívnosť zariadenia. Š. Schindler a S. Kacej pracovali pod vedením konzultanta, svojho pedagóga Ing. Jána Koštiaľa. Obaja úspešní študenti získali zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200 a štipendium na niektorú zo slovenských univerzít s technickým zameraním.

Natáčací solárny panel a nápojový automat.
Natáčací solárny panel a nápojový automat.

Robot na paletizáciu výrobkov

Miniatúru priemyselného robota skonštruoval Samuel Dancák zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Jeho robot pomocou krokových motorov nakladá výrobky na palety a dokáže sa to naučiť pre rôzne tvary paliet s rozličným počtom voľných miest. Ak robot nemá pripravené výrobky alebo prichystané palety, nepracuje. Prísavky na konci robotického ramena na prenášanie výrobkov riadi pneumatický obvod. Súčasťou riešenia je používateľské rozhranie, cez ktoré možno robota učiť nové polohy a následne ho uviesť do automatizovaného režimu, aby pracoval samostatne. Na rozdiel od existujúcich priemyselných robotov je Samuelov prototyp vraj presnejší.

Automat na miešanie nápojov

Zaujímavým projektom je tiež nápojový automat Miroslava Erdélyiho a Patrika Ďurána zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave. Ich zariadenie dokáže mixovať až 14 rozličných nealkoholických nápojov zo šiestich rozličných ingrediencií. Jednotlivé zložky nápojov sa nachádzajú na plechových stojanoch v potravinových dózach, odkiaľ sa prečerpávajú vo vopred naprogramovanom množstve priamo do pohára. Recepty jednotlivých nápojov sa dajú jednoducho zadávať cez roletové menu. Namixovať si ho možno zvolením jednej zo šiestich zložiek úplne presne, zadaním v mililitroch. Ak chýba na výdajovom mieste pohár, senzory to zistia, vyhodnotia a prichystaný namixovaný nápoj jednoducho zablokujú.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v júnovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R

Foto Siemens

 

Komentáre