Zirkóny odhaľujú teploty

Výskumníci použili zirkóny na zistenie teplôt vnútri zlomu počas zemetrasenia pred miliónmi rokov. Metóda ponúka pohľad na intenzitu dávnych zemetrasení a mohla by zlepšiť pochopenie toho, ako sa pri otrasoch uvoľňuje energia.

Časť zlomu Punchbowl, foto wikipédia/NYArtsnWords, public domain

Emma Armstrongová, termochronologička z Utah State University v Logane, a jej kolegovia študovali kalifornský zlom Punchbowl. Táto v súčasnosti pokojná časť zlomu San Andreas bola aktívna pred 1 až 10 miliónmi rokov. V zlome vzniká teplo z trenia, keď sa dosky posúvajú a vyvolávajú zemetrasenie. Podľa analýz zachovaného organického materiálu dosahovali teploty v rámci zlomu Punchbowl maximum v rozmedzí 465 až 1 065 °C.
Zirkóny v horninách zo zlomu pomohli odhad spresniť. Zirkóny často obsahujú rádioaktívne prvky urán a tórium, ktoré sa predvídateľnou rýchlosťou rozpadajú na hélium. To sa potom hromadí v kryštáloch. Keď sa však zirkón zahreje za teplotný prah, ktorého veľkosť závisí od zloženia zirkónu, nahromadené hélium uniká. Meranie množstva týchto troch prvkov v zirkónoch zo zlomu naznačuje, že najintenzívnejšie zemetrasenie vyvolalo teploty nižšie ako 800 °C. To je približne o polovicu menej, ako sa uvádzalo predtým.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.