Živé knižnice

Komunitné záhrady, samoobslužné pobočky, drevárske dielne, požičovne skateboardov či filmové štúdiá. To sú iba niektoré z nových služieb ponúkaných modernými verejnými knižnicami. Knižnice, kedysi chápané ako tiché útočiská pre knihomoľov a miesta na prácu pre študentov a výskumníkov, sa premieňajú na dynamické a inovatívne inštitúcie, ktoré prinášajú viac než len police plné kníh.

DOK 16 – Susedská dielňa, foto Dávid Baranko

Knižnice už od svojho počiatku v staroveku predstavovali centrá vzdelania, ktoré zhromažďovali dokumenty pre úzku skupinu obyvateľstva. Postupom času sa v dôsledku rozšírenia gramotnosti premenili aj na kultúrne inštitúcie pre širokú verejnosť. Rozšírením internetu v súčasnosti a jednoduchou dostupnosťou informácií sa ich pôvodná rola obohatila o nové funkcie a služby.

Verejná obývačka a knižnica vecí

Žijeme v rýchlej dobe globálnych zmien, čoraz viac sa presúvame do online sveta, vplýva na nás zlá ekonomická situácia či zmena klímy a umelá inteligencia je už medzi nami. To sú iba niektoré zo spoločenských faktorov, ktoré vplývajú na fungovanie knižníc. Celospoločenské zmeny sa rozhodli mnohé knižnice využiť ako príležitosť a nastal medzi nimi nový trend. Knižnice sa v súčasnosti snažia otvoriť čoraz väčšiemu počtu obyvateľov a zastávať rolu verejnej obývačky – miesta, kde nájde používateľ únik od hektického tempa moderného života.
Potreba udržateľnosti, ekológie a cirkulárnej ekonomiky navyše robí z knižníc aj súčasť občianskej vybavenosti. Mnohé knižnice tak začali okrem dokumentov vypožičiavať aj rôzne predmety, náradie, spotrebiče alebo hračky. Vznikol tak nový koncept s názvom knižnica vecí poskytujúci užitočné predmety, ktoré človek potrebuje využiť iba raz za čas.

Helsinská centrálna knižnica Oodi, foto Unsplash/Hayffield L

Príklady dobrej praxe

Azda najideálnejším príkladom knižnice ako verejnej obývačky a súčasti občianskej vybavenosti je Helsinská centrálna knižnica Oodi. Postavili ju v roku 2018 na frekventovanom tranzitnom mieste vedľa hlavnej stanice a zastaviť sa v nej môže ktokoľvek čo i len na kávu alebo chvíľku oddychu. Knižnica sa definuje ako živý a funkčný komunitný priestor otvorený pre všetkých. Používateľ okrem bežných knižnično-informačných služieb a rôznych študijných či oddychových priestorov môže využiť bohatý výber výrobných technológií a náradia v kreatívnej dielni, hudobné nahrávacie štúdiá s hudobnými nástrojmi, herné priestory s počítačmi a hernými konzolami, kuchynku, reštauráciu a mnoho ďalšieho.
Ďalšie zaujímavé a inovatívne služby knižníc nájdeme aj u našich susedov. Jedna z najväčších knižníc v Česku, Mestská knižnica v Prahe, disponuje napríklad samoobslužnou pobočkou priamo v nákupnom centre. Používateľ si v nej môže kedykoľvek knihy vypožičať, vrátiť, prípadne vyzdvihnúť rezerváciu. Zaujímavé sú aj pobočky DOK 16 – Susedská dielňa alebo Jezerka s kreatívnou dielňou Ateliér. Zatiaľ čo v DOK-u 16 môže používateľ absolvovať kreatívny workshop, opraviť si kus nábytku, vyrobiť predmet z dreva alebo vypožičať ručné náradie, v Ateliéri sa môže naučiť pracovať s textilom a využívať aj dostupné vybavenie vrátane šijacích strojov. Prehľad ďalších zaujímavých služieb knižníc v Česku poskytuje portál codokaze.knihovna.cz.

Situácia na Slovensku

Aj slovenské knižnice sa snažia prinášať nové, inovatívne a netradičné služby širokej verejnosti. Od knižnice vecí (nástrojov, predmetov a hračiek) Goetheho inštitútu v Bratislave cez prvý slovenský výpožičný automat Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici až po bohato vybavenú kreatívnu dielňu Fablabik Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Prinášať inovatívne služby do verejných knižníc sa snaží aj vedecká knižnica CVTI SR v rámci iniciatívy Knižnice pre Slovensko. Ide najmä o podporu budovania kreatívnych dielní, tzv. Smartlabov, v ktorých verejnosť nájde rôzne výrobné technológie či hravé vzdelávacie aktivity na podporu digitálnych i manuálnych zručností. Kreatívne dielne si tak postupne budujú knižnice v Trnave, Žiline, Zvolene, Poprade, Trenčíne, Nitre, Prešove a ďalších mestách Slovenska.
Viac informácií o iniciatíve je dostupných na kniznicepreslovensko.cvtisr.sk.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.