Kozmické superenergie

Vedci objavili v letokruhoch čiastočne skamenelých stromov stopy najsilnejšej známej slnečnej erupcie, pozorovali poruchy energetického poľa a zachytili časticu s extrémne vysokou energiou. Astrobiológia skúma vznik a evolúciu života na Zemi aj vo vonkajšom vesmíre. V agende má aj planetárnu ochranu. Odhaľuje a opisuje potenciálne… pokračuj

Záhadná Amaterasu

Vedci objavili extrémne energetickú časticu, ktorú pomenovali Amaterasu podľa šintoistickej bohyne slnka. Táto častica kozmického žiarenia má viac ako miliónkrát väčšiu energiu, než akú dokážeme vyvinúť v urýchľovačoch. Jej energia je približne 40-miliónkrát vyššia ako energia protónov produkovaných urýchľovačom LHC v Európskej organizácii pre jadrový… pokračuj