Minirobotmi proti zrazeninám

Holandskí výskumníci vyvinuli a testujú miniatúrny robot na diaľkové ovládanie, ktorý by v ľudskom tele mohol pomáhať pri odstraňovaní krvných zrazenín. Starostlivosť o zdravie sa prejavuje na miere úmrtnosti ľudí v krajine. Medzi najčastejšie príčiny úmrtí patria kardiovaskulárne, čiže srdcovocievne ochorenia (cardiovascular deseases, CVD). Do… pokračuj

Inteligentný stent

Tím špecialistov vyvinul implantát obsahujúci snímač a anténu, ktorý bude po zavedení stentu do tela pacienta vysielať rádiový signál o prietoku krvi. Zlepšovanie diagnostických metód a liečebných postupov sa musí neustále zdokonaľovať, príkladom môžu byť vyšetrovacie metódy NMR (jadrová magnetická rezonancia) či CT (počítačová tomografia).… pokračuj