Žrebovali sme výhercov aprílovej súťaže

V aprílovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Kde bude Michaela Musilová realizovať víťazný projekt tretieho ročníka súťaže Misia Mars? Z tých, čo nám správne napísali, že to bude na výskumnej vesmírnej stanici na Havaji, sme vyžrebovali Adriána B. z Košíc a Simonu V. z Ružindola. Posielame im knihu L. Lackovičovej: Michaela Musilová – Žena z Marsu z vydavateľstva Artis Omnis aj s prekvapením.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.