Žrebovali sme výhercov decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme vám dali úlohu: Napíšte aspoň tri známe vedecké experimenty, mená ich autorov a čomu sa venovali. Z tých, čo nám správne napísali, že takými experimentmi sú napríklad: rozklad bieleho svetla pomocou optického hranola – Isaac Newton – optika; experimentovanie s uránovou rudou a rádioaktívnym žiarením – Marie Curie-Skłodowska – rádioaktivita; myšlienkový experiment Schrödingerova mačka – Erwin Schrödinger – kvantová mechanika, ale aj experimenty Archimeda, Galileiho, Flemminga, Nobela, Teslu, Faradaya, Mendela, Foucalta či Pavlova sme vyžrebovali Luciu B. z Nižnej Myšle a Štefana P. z Levoče. Posielame im knihu Samuela Kováčika a Jána Kurinca: Najznámejšie experimenty vo fyzike z edície Veda pre deti.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.