Žrebovali sme výhercov januárovej súťaže

V januári sme sa vás v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Na čo slúži tzv. Archimedova skrutka? Z tých, čo správne odpovedali, že je to mechanické zariadenie, tzv. nekonečná skrutka, ktorá slúži na premiestňovanie vody z nižšej hladiny na vyššiu a používa sa napríklad pri zavlažovaní, sme vyžrebovali matematikov z Kvarty A z Gymnázia J. F. R. v Levoči. Výhercom gratulujeme a veríme, že kniha Jána Čižmára: Dejiny matematiky z vydavateľstva Perfekt vás poteší.